02 Октомври 2022

1 USD = 2.00639 BGN

Такси

Вход за потребители

Такси

  Premium Placement: Цена от  $2795 +  $65 (месечна застраховка)

   Цената на програмата включва:

  •    - осигуряване на работна оферта.

   - изготвяне на план-програма за целия престой в американската компания (DS-7002)

 - издаване на формуляр DS-2019 необходим за кандидатстване за J-1 виза, който осигурява легалното пребиваване и работа в САЩ за определения  период от време

   - здравна застраховка за целия работен период на програмата

   - ориентационна среща преди заминаването от България

   - други материали по програмата: наръчници

   - 24-часова телефонна линия за помощ в САЩ

 

  Independent Program: Цена от $1245 + $65 (месечна застраховска)
   Цената на програмата включва:
  - изготвяне на план-програма за целия престой в американската компания(DS-7002)
  - издаване на формуляр DS-2019 необходим за кандидатстване за J-1 виза, който осигурява легалното пребиваване и работа в САЩ за определения период от време
   - здравна застраховка за целия работен период на програмата
   - ориентационна среща преди заминаването от България
  - други материали по програмата: наръчници

  - 24-часова телефонна линия за помощ в САЩ   

 

Цената на програмата не включва:

- SEVIS Tax – $180 (Информационната система за студенти и посетители по обменни програми (SEVIS) изисква училищата и програмите за обмен да проверяват статута на всички нови и настоящи чуждестранни студенти и посетители по обменни програми.)

 - самолетен билет (цената варира от датата на заминаване, периодът на закупуване, дестинацията)

- такса административни разходи – 25 лв.

- таксата за интервю в американското консулство $160

- допълнителна застраховка за туристическия период (по избор)

- лични средства ($700-$1000)

 

Име на фирмата: "ТУ БИ УАН ТРАВЪЛ" ЕООД
БУЛСТАТ: BG201695635 

Банкова информация:
Първа Инвестиционна Банка 
Адрес на банката: бул. "Драган Цанков" No37 гр. София 1797 

*Сметка в лева:               **   BG66FINV91501015326650* 
*Сметка в долари:           **   BG76FINV91501015326664* 
                   

* BIC CODE: FINVBGSF*