Resort staff

Resort staff

Информация Описание
Щат Grand Marais,MN
Квартира $300/месец
Часове седмично 32-40
Заплащане на час $9.65/час+tips
Работни места 12 свободни от общо 12 позиции
Допълнителна Информация Начална дата: 20 май
Крайна дата: 30 септември
Свободните позици са: Housekeeping, Breakfast Attendant and Lobby Bar.Възможно е overtime в зависимост от натовареността на бизнеса. Работодателят търси да назначи момчета и момичета.Работодателят осигурява квартира, разположена в непосредствана близост до работата.