Hotel staff

Hotel staff

Информация Описание
Щат Ocean city, MD
Квартира $100-$120/седмица
Часове седмично 35-40
Заплащане на час $9.25/час
Работни места 4 свободни от общо 7 позиции
Допълнителна Информация Начална дата: 10 май
Крайна дата: 30 септември
Работата е в хотел Quality inn. Хотелът се намира на 16th street. Позиции: housekeeping- $9.25/h + tips; maintenance - $9.25/h вечерна смята (4pm-12pm); pool attendance/groundsman - $9.25/h (сутрешна смяна).
Участниците трябва да владеят английски език на средно ниво. Интервю с HR.
Осигурена квартира.