Resort staff

Resort staff

Информация Описание
Щат Block Island, RI
Квартира $100/ седмица
Часове седмично 32-40
Заплащане на час $12/ час
Работни места 4 свободни от общо 4 позиции
Допълнителна Информация Начална дата: 25 май-1 юни
Крайна дата: 20-30 септември
Работодателят търси 3 момчета и 1 момиче за позиции - laundry worker; housekeeper; server . Участниците трябва да могат свободно да общуват на английски.
Има възможност за overtime.
Работодателят осигурява квартира, която се намира много близо да работното място.