Sale assistant

Sale assistant

Информация Описание
Щат Lake George, NY
Квартира $100/ week
Часове седмично 32-40
Заплащане на час $10+ /hour
Работни места 3 свободни от общо 3 позиции
Допълнителна Информация Начална дата: 14-25 май.
Крайна дата: 10-20 септември.
Позицията е подходяща за момичета с много добър английски, тъй като те ще контактуват директно с клиентите. Кандидатите трябва да умеят да работят с пари, поради естеството на работа. Заплащането е $10/h, като всеки месец ще нараства с $0.25/h. Работодателят осигурява много часове. Възможност за overtime.