Housekeeping

Housekeeping

Информация Описание
Щат Lake George, NY
Квартира $100/ week
Часове седмично 35-40
Заплащане на час $11 /hour+tips
Работни места 3 свободни от общо 3 позиции
Допълнителна Информация Начална дата: 14 май -25 юни.
Крайна дата: 15-30 септември.
Позицията е подходяща за студенти с много добър английски Заплащането е $11/h, като е възможно увеличение. Oсигурена много добра квартира.