Resort staff

Resort staff

Информация Описание
Щат Redding, CA
Квартира Oсигурена
Часове седмично 35-40
Заплащане на час $11/ час
Работни места 2 свободни от общо 2 позиции
Допълнителна Информация Начални дати: 10 май
Крайни дати:01-04 септември
Участниците трябва да имат добър английски. Възможни позиции: Housekeeping; Groundskeeper; Clerk-Cashier; Reservation Clerk. Skype interview с HR.