Housekeeping

Housekeeping

Информация Описание
Щат Beach Haven, NJ
Квартира $100/week
Часове седмично 32-40
Заплащане на час $9/h
Работни места 10 свободни от общо 10 позиции
Допълнителна Информация Начална дата: 1 юни.
Крайна дата: 1-30 септември.
Работодателят осигурява много часове, до 70 на седмица. Възможност за overtime, след 40 часа. Имейл интервю с HR. Осигурена квартира, като участниците са настанени по 3-4 в стая.