Resort workers

Resort workers

Информация Описание
Щат Diamond Point, NY
Квартира $25/week
Часове седмично 32-40
Заплащане на час $11.10/h
Работни места 10 свободни от общо 10 позиции
Допълнителна Информация Начална дата: 10май-15 юни.
Крайна дата: 5-20 септември.
Различни позиции- housekeeping, reservation/front desk, fun and games,maintenance, groundskeeping. На участниците е осигурена квартира, която представлява каравана. Осигурен overtime. Участниците кандидатстват чрез кратко видео за себе си.