Resort staff

Resort staff

Информация Описание
Щат Bryce, UT
Квартира $200/month
Часове седмично 32-40
Заплащане на час $7.50+/h
Работни места 4 свободни от общо 4 позиции
Допълнителна Информация Начална дата: 15 май.
Крайна дата: 20-30 септември.
Работата е подходяща както за момичета, така и за момчета. Свободните позиции са за готвачи, хост и камериерки. Възможност за втора работа и overtime.Участниците трябва да владеят английски език на средно ниво.