02 Октомври 2022

1 USD = 2.00639 BGN

Какво мога да работя?

Вход за потребители

Какво мога да работя?

 

Програмата за професионално развитие Internship/ Training Program най-често е в следните сфери:

 

·         Хотелиерство и ресторантьорство /включително кулинария/ 1 – 12 месеца

·         Мениджмънт, бизнес, търговия и финанси – 1 -18 месеца

  •                     ·         Изкуство и култура
  •                     ·         Публична администрация и право
  •                     ·         Социални науки
  •                     ·         Инженерство, архитектура,строителство и математика
  •                     ·         Информационни медии

                    ·         Медии и комуникации 


Програмата за професионално развитие е строго индивидуална за всеки участник, базирайки се на специфичната област на обучение и/или професионалния опит на участника.

 

Дати на заминаване: Датите на този вид програми зависят от нуждите на компанията и периода, в който иска да замине участникът.

 

Каква е разликата между Internship и Training Program USA

 

Internship / Платена стажантска програма е подходяща за всички студенти, записани редовно обучение или наскоро завършили (в рамките на 12 месеца) и могат да имат по-ограничен професионален опит в тяхната сфера на обучение. Затова този вид програма има за цел да предостави възможност за учене чрез работа в сферата на обучение, като по този начин участникът развива практически умения, които ще подобрят /засилят неговата бъдеща кариера. Стажантите могат да работят в няколко отдела на компанията, като така ще придобият по-голям/богат практически опит.

 

Trainee/ програмата за специализация е насочена към кандидати с най-малко 5 години професионален стаж в съответната област ИЛИ висше образование и най-малко 1 година трудов стаж в професионалната си област. Този вид програма дава възможност на участниците да се специалицират в дадена сфера, като използва напредналия професионален опит на стажанта.

 

Програмите не позволяват на участниците да дублират предишния си професионален опит или обучение.


Екипът на TOBEONE Travel е готов да ти помогне да избереш най-подходящата за теб работна оферта, която да отговаря на критериите на програмата Work & Travel.