26 Септември 2021

1 USD = 1.66894 BGN

Кой може да участва?

Вход за потребители

Кой може да участва?

Ако отговаряш на следните критерии ти си идеален кандидат за програмата:


1. Да си навършил 18 години

2. Да си студент редовно обучение в акредитирано висше учебно заведение /минимум 3 курс/ ИЛИ завършил висшето си образование в рамките на не повече от 12 месеца преди началото на програмата /Internship/

3. Да си завършил висшето си образование и имаш поне 1 година стаж по специалността ИЛИ си завършил професионално образование и имаш 5 години трудов стаж по специалността  /Trainee/

4. Да владееш английски език на високо ниво

5. Искаш да придобиеш реален професионален опит по специалността

6. Не се страхуваш от предизвикателствата на това да живееш и работиш в САЩ


В програмата могат да участват както български граждани, които учат в чужбина, така и чужденци, които учат в България.