24 Септември 2020

1 USD = 1.65931 BGN

Работни оферти

Вход за потребители

Работни оферти

 

Internship&Training - Работни оферти, за които могат да кандидатстван студенти и нестуденти между 18 - 35 годишна възраст, владеещи английски език на много добро ниво. Програмата предоставя платен квалифициран стаж и/или специализация в американска компания.

Щат Позиция Квартира Часове седмично Заплащане на час Работни места Информация