29 Септември 2023

1 USD = 1.84617 BGN

Застраховка "Пътуване в чужбина"

Вход за потребители

Застраховка "Пътуване в чужбина"

Тарифа за застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" (1806) - Асистираща компания Корис

 

Тарифа "Стандартна" - за лица от 0 до 70 годишна възраст. Застраховката е валидна за цял свят с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на застрахования ( в случай, че е разлина от България). Застрахователната сума е в EUR или USD.

 

Покрити основни рискове: "Медициски разноски в следствие злополука или акутно заболяване,  "Репатриране в следствие злополука или акутно заболяване", и, "Спешна дентална помощ" е 350 EUR/USD независимо от избраната застрахователна сума.

 

 

СРОК

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ В EUR/USD БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДАНЪК ЗА ЛИЦА

ОТ 0 ДО 70 ГОДИНИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ В EUR/USD
5000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 50 000 100 000 200 000
1 ден 0,45 0,55 0,70 0,80 0,90 1,00 1,25 1,80 2,50
1 година 112,50 137,50 175,00 200,00 225,00 250,00 321,50 450,00 625,00

 

 За срок на застраховката над 1 ден, застрахователната премия се изчислява като броят на дните се умножи по затрахователната премия (цената на застрахоката) за 1 ден.

 

Допълнителни рискове: покритие спрямо застрахователната сума

 

Отстъпки:

1. За деца, ученици и студенти до 26 години - 25%

 

2. За срокове на застраховката над 30 дни се прилагат следните отстъпки:

  • от 31 дни до 60 дни - 5 %
  • от 61 дни до 90 дни - 10%
  • от 91 дни до 120 дни - 15 %
  • от 121 дни до 150 дни - 20 %
  • от 151 дни до 180 дни - 25 %
  • от 181 дни до 249 дни - 30%
  • над 249 дни - прилага се годишната тарифа

 

3. За група над 10 лица:

от 11 до 20 лица - до 5 %

от 21 до 30 лица - до 10 %

от 31 до 40 лица - до 15 %

от 41 до 50 лица - до 20 %

над 50 лица - определя се от ЦУ

 

Максималият размер на всички отстъпки не може да надвишава 40 %

 

Завишения: за любителско упражняване на спортове; за лица, заминаващи на работа в чужбина (съгласно рисковия клас); за спортисти при покритие и по време на състезание и тренировки (съгласно рисковия клас).