01 Юни 2023

1 USD = 1.82039 BGN

Необхомими документи за H2B виза интервю

Вход за потребители

Необхомими документи за H2B виза интервю

Задължителни:

 • международен паспорт (валиден не по-малко от 6 месеца след очакваната дата на завръщане)
 • една снимка 5x5 см (за US виза) на дигитален носител (диск)
 • една снимка 5x5 см (за US виза) на хартиен носител
 • попълнен формуляр DS-160
 • удостоверение за платена такса за визово H2B интервю от Първа инвестиоционна банка (ПИБ). Таксата, от левовата равностойност на $190, се заплаща във всеки клон на ПИБ след предварително принтирана вносна бележка в два екземпляра, която можете да генерирате от тук).
 •  

Допълнителни:

 • студентска книжка и уверение (ако си студент)
 • нотариален акт за собствен недвижим имот
 • препоръки от работодател (само ако са за работа, подобна на тази, която ще работиш в USA)
 • служебна бележка от настоящ работодател за позволен отпуск за периода на програмата
 • други документи, доказващи връзки с България

 

Какво ще ми помогне за получаване на H2B виза?

Да си студент е предимство при кандидатстването за H2B виза (няма значение редовна или задочна форма на обучение, бакалавър или магистър).

Да работиш – необходимо е да се представи на визовото интервю служебна бележка от настоящия работодател, която да удостоверява заеманата длъжност и обстоятелството, че се позволява ползването на неплатен отпуск за продължителността на H2B програмата.

Да представиш документи за собственост на движим/недвижим имот

Извлечение от лични банкови сметки, удостоверяващи наличието на парични суми.

 

За да бъдеш сигурен, че всичко е попълнено правилно и не пропускаш нищо, за да имаш насрочена дата и час за визово интервю, можеш да се свържеш с нас за съдействие.

 

ВАЖНО: Необходимо е да се свържeте с Консулска служба по телефон, е-мейл или факс веднага, след като си насрочите дата и час за интервю.

За да се улесни процеса на кандидатстване, консулите се нуждаят от следната информация:

 • Номер на петицията
 • Име на работодателя
 • Дата на изтичане на петиция
 • Кандидат
 • Дата на раждане на кандидата

Посочената по-горе информация се изисква предварително преди интервюто, за да имат възможност консулите да направят справка дали петицията е въведена в Единната база данни за обслужване на петициите (PIMS), независимо от това, че кандидатът вече има форма I-797.

Имайте предвид, че визите не могат да бъдат одобрени преди петицията да бъде въведена в базата дани PIMS . Ето защо, ако не успеете да предоставите изисканата иформация за справка преди интервюто, то това може да забави издаването на Вашата виза до две седмици. Съветваме Ви да вземете това под внимание, когато правите своите планове за пътуване.