30 Септември 2023

1 USD = 1.84617 BGN

Такси

Вход за потребители

Такси

  Premium Placement: $2595

 

   Цената на програмата влкючва:

  •    - осигуряване на работна оферта.

   - изготвяне на план-програма за целия престой в американската компания (DS-7002)

  - издаване на формуляр DS-2019 необходим за кандидатстване за J-1 виза, който осигурява легалното пребиваване и работа в САЩ за определения период от време

   - здравна застраховка за целия работен период на програмата

   - ориентационна среща преди заминаването от Българя

   - други материали по програмата: наръчници

   - 24-часова телефонна линия за помощ в САЩ

 

    Цената на програмата не включва:

   - SEVIS Tax – &180 (Информационната система за студенти и посетители по обменни програми (SEVIS) изисква училищата и програмите за обмен да проверяват статута на всички нови и настоящи чуждестранни студенти и посетители по обменни програми.)
   - самолетен билет (цената варира от датата на заминаване, периодът на закупуване, дестинацията)
 

 - такса административни разходи – 25 лв.

 - таксата за интервю в американското консулство $160

 - допълнителна застраховка за туристическия период (по избор)

 - лични средства ($700-$1000)

 

Име на фирмата: "ТУ БИ УАН ТРАВЪЛ" ЕООД
БУЛСТАТ: BG201695635 

Банкова информация:
Първа Инвестиционна Банка 
Адрес на банката: бул. "Драган Цанков" No37 гр. София 1797 

*Сметка в лева:               **   BG66FINV91501015326650* 
*Сметка в долари:           **   BG76FINV91501015326664* 
                   

* BIC CODE: FINVBGSF*