01 Юни 2023

1 USD = 1.82039 BGN

Сезонна работа (H2B)

Вход за потребители

Сезонна работа (H2B)

Seasonal Work USA е програма за сезонна работа в САЩ с продължителност от 4 до 10 месеца, в която могат да участват кандидати между 18 и 40 годишна възраст, владеещи английски език поне на средно ниво. Програмата се предлага в два варианта: Summer Seasonal Work (летен сезон) и Winter Seasonal Work (зимен сезон).

Документът, който дава право на сезонния работник с H2B виза да работи в САЩ е формуляр I-129 PETITION FOR A NONIMIGRANT WORKER или за кратко - Петиция. Издава се от US Department Of Labor (Щатско Бюро По Труда) и USCIS (US Citizenship and Immigration Services) по молба на американски работодател, който желае да наеме чуждестранни сезонни раборници. В петицията се упоменават имената и националността на работниците както и продължителността на работния период. Процесът за издаване на Петиция е сравнително сложен и продължителен – 3 до 5 месеца.

Съществува  законово ограничение относно броя на сезонните работници, които могат да участват в програмата в рамките на една година - 60, 000 (30 хил. за летния и 30 хил. за зимния период).

 

Специфичното при H2B визата е отговорността към работодателя. Основно задължение е да се съобразяваш с работния си график и да не работиш на второ място, защото визата ти може да бъде прекратена. Има разлики и в данъците, които ще ти удържат, докато си в САЩ, те биха могли да бъдат Federal tax, State tax, Medicare tax, Social Security Tax.

 

За допълнителна информация h2b@tobeone.org