01 Юни 2023

1 USD = 1.82039 BGN

Често задавани въпроси

Вход за потребители

Често задавани въпроси

  • За какъв тип виза трябва да кандидатствам?
  • Визи за временно пребиваване с цел работа (H)-> Неимигрантска работна виза (Н)-> H2B

Виза Н се издава на кандидат, пътуващ с цел временна работа в САЩ. За да получи Н виза, кандидатът трябва да представи:

(а) писмо за одобрена петиция (Form I-797), коята е била подадена от американския работодател и одобрена от Службата за Имиграция и Натурализация на САЩ (USCIS);

(b) доказателства, че е квалифициран за тази работа, като представи документи за предишен опит и образование в съответната сфера.

Необходимите документи за кандидатстване за H2B виза може да намерите тук

 

С каква продължителност ще бъде визата ми?

Продължителността на визата ще бъде съобразена с продължителността на работния период, който ви е предложен от работодателя и вписан в Петицията. Важно е да знаете, че датата на изтичане на визата определя периода от време, в който притежателят на визата може да я използва за влизане в САЩ. Моля, имайте предвид, че продължителността на престоя в САЩ се определя от имигрантските служители при влизане в страната.

 

Къде мога да видя свободните позиции/работни оферти?

Всички свободни позиции/работни оферти ще бъдат публикувани тук като вариант 5.

 

Какво е Петиция (I-129)?

Преди да кандидатствате за H2B виза, трябва да получите от USCIS одобрение на формуляр I-129 (петиция за работник неимигрант). Тази петиция трябва да бъде подадена от бъдещия Ви работодател не по-рано от шест месеца преди предложените дати за начало на Вашия договор. Вашият работодател трябва да подаде петицията възможно най-скоро в рамките на 6-месечния период, за да има достатъчно време за обработка на документите. След като петицията бъде одобрена, Вашият работодател ще получи Формуляр I-797 и Указания за действие.

Вие не можете да влезете в Съединените щати до 10 дни преди началото на Вашата първоначална дата на започване на работата, както е отбелязано във Вашия формуляр I-797 или във Вашето писмо с офертата за работата.

 

Мога ли сам да си намеря работодател, който да ме наеме по програмата Seasonal Work (H2B)?

Да! Може да използвате всякакъв вид източници ( бази данни в Интернет, директна връзка с работодатели, американски работодател, за когото сте работи по време на Work & Travel, Intership програма, т.н.), но вашият работодател трябва да се свърже с DOL и USCIS (Американската служба за гражданство иимиграция), за да провери актуалните изисквания към него. Кандидатите за H2B виза трябва да си намерят работодател в САЩ, който да иска да подаде петиция от тяхно име. Ако искате да работите и живеете  в САЩ по-продължително време, трябва да имате H1B виза. Този вид виза е за висококвалифицирани специалисти, имащи най-малко завършена бакалавърска степен. В този случай ще трябва да си намерите работодател в САЩ, който да подаде петиция от Ваше име. След одобряване на петицията от Департамента по вътрешна сигурност, Вие ще трябва да явите в Посолството на интервю за виза.


Какво представлява интервюто за H2B виза?

При кандидатстване за H2B виза не са нужни други документи освен формуляра за виза и одобрената петиция. Решението се  взима въз основа на тези документи и на устното интервю. Свободни сте да предоставите документите, които желаете, но е възможно консулският служител да не ги разгледа. Вместо това той ще Ви зададе въпроси, за да определи колко силни връзки имате с България и дали ще се върнете след приключване на договора Ви за работа. По-важно е да дадете пълни отговори на въпросите и по този начин консулът да получи добра представа за Вас и Вашия живот. Ако отговаряте с една или две думи, Вие не казвате на консула достатъчно, за да го убедите, че отговаряте на условията за издаване на виза. Пълният комплект с документи за H2B интервю може да намерите тук

 

Ако визата ми бъде одобрена, кога ще бъде готова?
Консулството прави всичко възможно визите да бъдат приготвени в рамките на 1-2 работни дни и изпратени към центровете на TNT. Моля, имайте предвид, че определен малък процент от молбите за визи трябва да минат през специални административни процедури. В повечето случаи тези молби се обработват в рамките на около 30 дни. Периодът за обработка на документите при тези административни процедури зависи изцяло от конкретните особености на всеки един случай.

 

Какво се случва, ако не бъда одобрен за виза?

Таксата за обработка на документите не се възстановява в случай на отказ на визата. Таксата не може да се използва за кандидатстване на друг кандидат за виза. Отказът за издаване на виза не е постоянен, освен ако консулският служител не Ви уведоми за обратното. Възможно е да кандидатствате отново, ако искате да предоставите нови или допълнителни документи. Консулството на САЩ не препоръчва повторно кандидатстване след отказ, освен в случаите, когато кандидатите могат да демонстрират съществена промяна в социалното си или икономическо положение и във връзките си с България. Освен в случаите на настъпили сериозни промени в социално-икономическа ситуация на кандидата, не се препоръчва повторно кандидатстване за виза преди изтичане на една година от отказа.