01 Юни 2023

1 USD = 1.82039 BGN

Подаване на документи

Вход за потребители

Подаване на документи

За възстановяване на данъци са необходими следните документи и информация:

 • Форма за регистрация (предоставя се в офисите на TOBEONE Travel)
 • Копие на международния паспорт
 • Копие на виза
 • Копие на DS 2019 
 • Копия на всички W-2* форми (ако ги нямаш - отрязъка с обобщена информация от последния Pay Check от всеки работодател, за който си работил през лятото)
 • Ако използваш отрязъка от последния Pay Check е необходимо да ни дадеш името и адреса на работодателя (в случай че го няма на отрязъка)
 • Дата на влизане и излизане от САЩ
 • Копие на Social Security Number (картата)
 • Копие на самолентния билет до САЩ
 • Контактна информация (мобилен телефон, е-mail)

 

Тази информация може да предоставите в нашите офиси, където ще бъдете запознати с условията на услугата и ще подпишете няколко документа, които описват процедурата. Вашите документи няма да бъдат използвани преди изричното ви съгласие за осъществяване на тази услуга.

 

За допълнителна информация taxes@tobeone.org

 

 


 • *W2- Задължение на работодателя е да ти изпрати W-2 в периода 01-31 януари. Този документ съдържа обобщена информация за твоя доход и удържани данъци за периода, за които си работил за съответния работодател.