01 Юни 2023

1 USD = 1.82039 BGN

Често задавани въпроси

Вход за потребители

Често задавани въпроси

С какво стартира програмата HTP:

След като сте заявили желание за участие и сте предоставили необходимите документи ще ви бъде насрочено интервю с колегите ни във Великобритания. Интервюто се провежда по скайп или по телефон и е на английски език.


Какво се случва, ако не бъда одобрен за участие след провеждане на интервюто:

За съжаление вашето участие приключва и няма да ви бъде предложена стажантска позиция. Депозитът по програмата 100 GBP ще ви бъде възстановен.

 

Какво се случва, ако бъда одобрен за учатие:

Стартира вашата програма! В зависимост дали сте избрали курсът по английски език да бъде в Ийстбърн или Лондон, или онлайн, трябва да се подготвите за 2 седмици, изпълнени с упражнения, тестове и учене на английски език. От 6 до 8 седмици, след интервюто на английски език, ще получите оферта за стаж, която описва къде, какво ще работите, колко часа на седмица ще бъдете заети, условия за квартирата и работното облекло. Ще получите и информация кога ви очакват да започнете работа.

 

Защо програмата HTP е програма за платен стаж:

Програмата HTP изисква да имате опит в сферата на хотелиерството и ресторантьортството, минимум средно ниво на владеене на английски език, да сте гражданин на държава членка на ЕС. На базата на проведеното интервю с вас, CV-то ви и мотивационно писмо ще ви бъде предложена стажантска позиция и цели, които трябва да бъдат постигнати по време на стажа. Получавате заплащане спрямо изработените работни часове. При успешно завършване на програмата ще получите: Letter of Reference и Twin Certificate of Achievement.

 

Какви са целите, които трябва да бъдат постигнати по време на стажа:

- да се следват инструкции и стриктно да бъдат изпълнявани поставените задачи

- старание по отношение на успешното изпълнение на стажа

- отзивчивост и готовност за работа по поставените задачи
- да се докладват нередности / оплаквания на прекия ръководител

- хигиена на работното място и в квартирата
- други (спрямо позицията и офертата)

 

Какво представлява курсът по английски език:

Сами избирате дали искате курсът ви да бъде проведен в Ийстбърн, Лондон или онлайн, докато сте в България. Повече подробности тук. За избралите курс в Лондон: обучението ще бъде проведено по програма, която изисква минимум 80 % присъствие на занятията, ние препоръчваме 101 % присъствия! За избралите онлайн обучение: получвате достъп до профил, в който са публикувани уроците и тестове към тях. В зависимост от нивото на английския ви език, имате различен брой задачи за ден. Програмата е за 45 урока по около 50 минути всеки. Задачите са свързани с граматика, слушане с разбиране, четене с разбиране, преразкази, тестове към темите. Имате и координатор, който следи как се справяте и следи обучението ви. Той ще се намеси, ако имате нужда от него.

 

Къде мога да разгледам работните оферти:

Няма база данни с работни оферти, тъй като те се изготвят индивидуално спрямо профила на кандидата и свободните позиции към момента на кандидатстване. Масово офертите са за малки градчета в Англия, Уелс и Шотландия и включват квартира. Наемът се удържа директно от заплащането. Средната продължителност на работната седмица във Великобритания е около 35-40 часа като часовете варират в зависимост от нуждите на бизнеса. Заведенията могат да затворят за ремонти в определено време от годината. Това може да се случи, особено ако сте на работа през месец януари. Такива затваряния са неизбежни и ние и TWIN не носим отговорност, ако работното място също бъде затворено.

 

Мога ли да сменя предложената ми оферта:

На вас ще ви бъде предложена само една оферта, която не може да бъде сменена. Ако имате някакви причини да искате промяна, нашите колеги във Великобритания ще обърнат внимание на искането ви и ще преценят дали могат да направят нещо, но имайте предвид, че следните причини се смятат за неоснователни и няма да бъдат уважени:

- няма обхват на мобилна мрежа

- работното място е отдалечено от магазини

- работно място е отдалечено от град / не харесвате района

- няма удобна транспортна инфраструктура

- не сте назначени на едно място с приятели

- не харесвате работата си

- не харесвате мениджъра си, колегите си, останалите стажанти

- ваш познат е назначен на по-добро място

- искате по-добра стажантска позиция

 

Къде се намират работните места:

В малки градчета, села, отдалечени райони из Англия, Шотландия и Уелс.

 

Примерни работни позиции: Waiting Staff, Bar Staff, Houskeeper, Kitchen Porter, General Assistant, а ако владеете английски език на много добро ниво, биха могли да ви бъдат предложени позиции като: Assistant Manager, Receptionist, Chef, etc.

 

Банкова сметка във Великобритания:  когато пристигнете ще трябва да си откриете банкова сметка в Обединеното кралство. Препоръчваме ви да си отворите основна банкова сметка, тъй като повечето банки не начисляват месечни такси. Моля, изисквайте от вашия работодател да ви даде писмо, което да удостоверява работното ви място и адрес.

 

Данък върху Доходите и Национални осигурителни вноски: когато започнете работа ще трябва да плащате данък върху доходите и национални осигурителни вноски (National Insurance (NI)), които са приблизително около 23-25 %. За това, ако ви се заплаща всяка седмица ще бъдете облагани с данък и осигурителните вноски се приспадат месечно. Националните осигурителни вноски са към Националната здравна служба (NHS); тази сума ще бъде приспадната съответно седмично или месечно от заплатата ви, в зависимост от това как ви се плаща.

 

Получаване на Национален Осигурителен Номер (National Insurance Number):  вие ще трябва да се обадите на 0845 600 0643 и те ще ви насрочат интервю. Трябва да направите това в рамките на 14 дни след като започнете стажа си. Моля, консултирайте се с вашия работодател да ви насочи към най-близкия център за работа (Job centre), където можете да кандидатствате за NI (National Insurance) номер. Ако се нуждаете от доказателство за това, че имате работа, моля попитайте вашия работодател или изпратете е-мейл на nroycroft@twinuk.com, за да поискате писмо. В някои случаи ще имате право да кандидатствате за възстановяване на данък.

 

Пътуване до работното място: ще ви бъдат предоставени инструкции. Препоръчваме да не носите големи суми пари (кеш), да държите на сигурно място документите си и да внимавате за сигурността и безопасността си.

 

Важни контакти:

                              info@tobeone.org
                              00359/73/83 15 18 Офис Благоевград

                              00359/878 81 98 311 Офис Пловдив

                              00359/2/427 2100 Офис София

 

 

 

0044 (0)20 8297 1132

Twin Group,Tower House
67-71 Lewisham High Street
London SE13 5JX, United Kingdom