01 Юни 2023

1 USD = 1.82039 BGN

B1/B2 визи за САЩ

Вход за потребители

B1/B2 визи за САЩ

Информация за визи за временно пребиваване с цел бизнес или туризъм (B1/B2)

 

Пътуващите до САЩ с цел туризъм е необходимо да представят информация къде ще отседнат. Ако пътувате с цел посещение на приятели, моля представете покана от тях, както и копие от документа, показващ техния законен статут в САЩ. Ако желаете да посетите роднини, моля, посочете роднинската ви връзка с канещата страна, също и дали са aмерикански граждани, притежатели на зелени карти, или притежатели на неимигрантски визи за временна работа или обучение в САЩ. Може да представите покана от тях както и копие от документа, показващ техния законен статут в САЩ.

Кандидатите за визи могат да представят допълнителни документи в подкрепа на твърдението, че имат здрави връзки със страната си на постоянно пребиваване, заради които ще се върнат в родината си след временно пребиваване в САЩ (това могат да бъдат документи за собственост на имущество; банкови извлечения; документи, показващи че кандидатът работи; доказателства за семейни връзки и т.н.).

Кандидатите за бизнес визи ще трябва да бъдат подготвени да предоставят информация каква е точно целта на пътуването им. Тези, които ще посещават бизнес партньори или клиенти, е необходимо да представят кореспонденция с тях, показваща целта на пътуването.

 

Според законите на САЩ хората, кандидатстващи за неимигрантски визи, представят доказателства, че не възнамеряват да имигрират в САЩ. Служителите в консулските отдели и посолствата преценяват дали съответният човек попада в тази категория според индивидуалните му данни в зависимост от всеки отделен случай.

Служителите на Консулския отдел могат да поискат допълнителна информация или документи в зависимост от  преценката си за положението на кандидатстващия.

 

Каква е валидността на визата? Колко дълго мога да остана в САЩ?
Валидността на визата е различна за различните видове неимигрантски визи. Важно е да знаете, че датата на изтичане на визата определя периода от време, в който притежателят на визата може да я използва за влизане в САЩ. Моля, имайте предвид, че продължителността на престоя в САЩ се определя от имигрантските служители при влизане в страната. Например, виза с валидност една година може да бъде използвана за влизане в САЩ в рамките на една година, но НЕ дава на притежателя правото да остане в САЩ една година. Този въпрос се решава на пункта на влизане в САЩ.

 

Необходими документи:

- валиден международен паспорт

- снимка 5x5 см на хартиен и електронен носител

- покана от лице, пребиваващо в САЩ, при което желаете да пътувате

- контактна информация на лицето, което ви кани (документи)

- платена такса за визово интервю (таксата от левовата равностойност на $160 се заплаща във всеки клон на Първа инвестиционна банка след предварително принтирана вносна бележка в два екземпляра, която можете да генерирате от тук). Ако отпечатате вносната бележка преди деня, в който имате намерение да направите Вашето плащане, моля, обърнете внимание на срока на валидност върху вносната бележка. Ако датата на валидност изтича преди да използвате вносната бележка, за да извършите плащането, просто се върнете към този сайт и отново кликнете върху съответната връзка по-долу, за да създадете нова вносна бележка. Служителите, отговорни за събирането на таксите, НЯМА да приемат плащания, базирани на вносни бележки с изтекъл срок на валидност. При получаване на Вашето плащане,ПИБ ще ви издаде разписка. Трябва да запазите вашата разписка. Тя не може да бъде заменена, ако бъде изгубена. ПИБ няма да може да издаде дубликат на разписката. Вие няма да можете да насрочите дата и час за интервю без номера на вашата разписка.

- допълнителни документи (документи за собственост на имущество; банкови извлечения; документи, показващи че кандидатът работи; доказателства за семейни връзки)

 

Всички тези документи могат да бъдат на български език. Не се изискват преводи на английски език.

 

Назначаване на дата и час за интервю:

- чрез Skype на  ustraveldocs-Bulgaria (от 9 до 21 ч)
- по телефон: за лица, обаждащи се от България 02 4916 461

Независимо дали насрочвате Вашето интервю онлайн или с помощта на кол център, ще Ви е необходим номерът, който е отпечатан върху Вашата разписка, издадена от ПИБ.

Цена: попълването на DS 160 и окомплектоване на документите е 50 лв. Необходимо е записването на час за попълване на тел. 073/ 831518 за Благоевград, и на 032/207 267 за Пловдив. Ако нямате възможност да посетите лично наш офис, ще изготвим онлайн въпрос, за да спестим пътуването ви.

 

Времетраене: ориентировъчно 1 час.