01 Юни 2023

1 USD = 1.82039 BGN

Добре дошли в приключението!

Вход за потребители

Добре дошли в приключението!

TOBEONE Travel е агенция за студентски и младежки пътувания, която организира програми за културен обмен Work & Travel USA  и сезонна работа Seasonal Work (H2B) в САЩ за студенти и младежи, съвместно с партньорството на американски компании, одобрени от съответните институции. От началото на 2014 год. TOBEONE Travel предлага и платена стажантска програма в сферата на хотелиертсвото и ресторантьорството за Великобритания, която се посрещна с голям интерес от студентите и младежите в България. Една страхотна програма с включен много полезен и гъвкав курс по Английски език и сертифакт за завършен курс акредитиран от Британския съвет. Благодарение на опита на своите специалисти е разработила изключително гъвкава система на работа, характеризираща се с пълна прозрачност и лично отношение към нуждите на нашите клиенти.

Име на фирмата: "ТУ БИ УАН ТРАВЪЛ" EООД 
БУЛСТАТ: 201695635

Банкова информация:
Първа Инвестиционна Банка
Адрес на банката: бул. "Драган Цанков" No37 гр. София 1797

*Сметка в лева:               **   BG66FINV91501015326650*
*Сметка в долари:             **   BG76FINV91501015326664*