01 Юни 2023

1 USD = 1.82039 BGN

Кой може да участва?

Вход за потребители

Кой може да участва?

Ти! Достатъчно е да отговаряш на следните критерии:

- ти си студент редовно обучение в акредитирано висше учебно заведение (ВУЗ) с курс на обучение "бакалавър" или "магистър".

Регистър на висшите училища може да намерите тук 
- ти си между 18 и 26 годишна възраст
- владееш английски език
- не се страхуваш от предизвикателствата на това да живееш и работиш в САЩ през лятото
- мотивиран си да общуваш с колеги от различни държави
- обичаш да пътуваш
В програмата могат да участват както български граждани, които учат в чужбина, така и чужденци, които учат в България.

Полезни съвети, мнения и дискусии относно програмата, може да намерите на: